Wakker worden

April 2018

Ontwaken is het makkelijkst te omschrijven als het onthechten van onze zintuigelijke waarneming. In het dagelijkse leven zijn we zo gefocussed op de prikkels van onze zintuigen dat er niets anders meer lijkt te bestaan. Het is de continue stroom van externe prikkels die ons gevangen en in slaap houdt. De vijf zintuiglijke waarnemingen, ruiken, proeven, zien, voelen en horen geven continu informatie door, waarvan wij denken dat we er iets mee moeten en er op moeten reageren. Hierdoor worden we altijd afgeleid, ieder moment van de dag. Er spelen continu gedachten op die een oordeel vellen over wat er meegemaakt wordt. De manier waarop we reageren wordt bepaald door ons ego.
Als we niet meer reageren op externe prikkels gaat er een wereld voor ons open, dan wordt het stil, dan krijgen we de mogelijkheid om naar binnen te kijken en op onderzoek te gaan naar ons ware zelf. Door niet meer te oordelen en te reageren verminderen onze gedachten.
Als we steeds minder bezig zijn met de wereld om ons heen. Dan ontstaat er ruimte om naar ons innerlijk te kijken. Dan gaan we de stilte in onszelf ervaren. Dan worden we wakker. Wat overigens niet betekent dat we ons moeten opsluiten en afzonderen. In tegendeel, het gaat juist om meedoen, maar dan zonder oordeel.

Naar binnen kijken

Naarmate we verder ontwaken kunnen we meer stilte in onszelf ontdekken. Dan leren we zien dat er achter onze materiële wereld andere werelden schuilgaan die ervoor zorgen dat de ervaringen in onze wereld zijn, zoals ze zijn. We kunnen ontdekken dat de materie is gecreëerd door energie en dat dus ook ons lichaam uit energie is ontstaan. We ontdekken dat de energie aangestuurd wordt door onze gedachten en ideeën. Met gedachten kunnen we dus energie sturen, die op hun beurt ervaringen kweken. En boven alles leren we zien dat er boven dit creatie proces van gedachten -> energie -> materie één hoger bewustzijn is, waar wij deel van uitmaken.

Ervaringen vanuit gedrag vs. ervaringen uit de stilte

Voordat we ontwaakt zijn bekijken we alles subjectief, vanuit ons ego. De ervaringen die we meemaken lijken voort te komen uit ons gedrag en lijken betrekking op onszelf te hebben, afgescheiden van de rest. Dat komt omdat we de zintuigen als uitgangspunt nemen. We gaan uit van 'ik' en 'mijn'. In werkelijkheid is het precies andersom. Naarmate we verder kunnen onthechten van zintuiglijke ervaringen gaan we zien dat iedere ervaring objectief is en op zichzelf bestaat. Dit is helder waarnemen. De ervaring is er, als één geheel. Daarna komt ons ego pas in beeld en geeft vorm en oordeel aan de ervaring.
'Maar dan lijkt het net alsof ik geen invloed heb op wat mij overkomt', zul je misschien denken. Maar dat is niet zo. De ervaring is namelijk ontstaan uit je ware zelf, uit de stilte. Je eigen wensen komen uit, misschien niet zoals je zou denken, maar er ligt wel degelijk een eigen wens aan ten grondslag.
Dit geldt voor alle soorten ervaringen, waar jouw ego een negatief, neutraal of positief oordeel bij maakt. Als we afleren om dit oordeel of een reactie te geven op een ervaring, dan kunnen we de ervaring zien zoals die werkelijk is. Dan wordt je bewustzijn groter bij iedere nieuwe ervaring en ontstaat er meer inzicht in de aard van de dingen.

Aan de slag

Je leest dit nu en kunt aannemen wat hier wordt verteld, of niet, dat mag ook. Maar dat is theoretische kennis. Dat is een mooi begin, maar het moet in de praktijk gebracht worden, het ontwaken moet gerealiseerd worden, pas dan kun je er gebruik van maken. Dat is het ware doel van yoga, zelfrealisatie, vereniging met het hogere bewustzijn.
Niet iedereen is gelijk, iedereen leert op zijn eigen manier. In de Yoga zijn daar drie begrippen voor. Jnana Yoga is voor de mensen die alles willen weten, dit levert de kennis, zoals dit blog, om mee aan de slag te gaan. Karma Yoga is voor mensen die Yoga willen integreren en beoefenen in hun handelen, in hun dagelijkse werk en thuis. En Bhakti Yoga is werken aan Yoga vanuit een diepe overtuiging en intuïtie dat het waar is wat beschreven wordt.
Maar voor iedereen is het belangrijk om er aan te werken. Yogahoudingen doe je om de energie beter te laten stromen door je fysieke lichaam. Energieoefeningen gebruik je om energie te sturen. Tegelijkertijd kun je concentratie en meditatie oefeningen doen om je gedachten tot rust te brengen. Minder gedachten geeft ruimte aan intuitie en direct 'weten', waardoor je begrijpt hoe de dingen werken. Uiteindelijk brengt contemplatie je tot een staat van opperste onthechting en vrede, waarin je kunt realiseren wie je werkelijk bent.

En nu?

Denk aan de letters van BOE. Ze zijn het begin van de Boeddha, hij die ontwaakt is. En iedere letter heeft een betekenis: Bewust, Overgave en Eenvoud. Dus:

  1. Leef Bewust, doe de dingen met aandacht, onderzoek en observeer jezelf
  2. Leef in Overgave, heb vertrouwen dat het goed is, zoals het is
  3. Leef in Eenvoud, zoek de essentie van de dingen, zie wat er werkelijk nodig is en doe datgene wat nodig is
In het Bamboehuis kun je stapje voor stapje werken aan het ontdekken van jezelf. We helpen je een ander manier van leven te ontdekken, waarin je niet meer uit verlangen reageert op je omgeving, maar van binnenuit handelt. We geven je technieken en lessen om de tijd voor jezelf optimaal te benutten voor je persoonlijke ontwikkeling.
We maken daarbij gebruik van verschillende authentieke vormen van yoga die handvatten bieden om met zelfrealisatie aan de slag te gaan. Zo geeft Hatha Yoga inzicht in het gebruik van yogahoudingen (asana) en energiebeheersing (pranayama) en geeft Raja Yoga daarop aansluitend concentratie, meditatie en contemplatie oefeningen.

Lees meer BOE blogs
Neem contact op
Ga naar www.bamboehuis.amsterdam