Stoppen met denken

oktober 2018

Hou nu eens op met denken! Als iemand dat tegen je zegt, dan gaat het pas echt mis. Stoppen met denken, hoe doe je dat? Dan ga je juist daar weer over nadenken. Je kunt niet stoppen met denken door anders te gaan denken of door te gaan denken over stoppen met denken, lastig hoor. Dit is een onmogelijke opgave, met je denken ga je dit 'probleem' niet oplossen.

Denken en gedachten hebben

Wat is denken eigenlijk? Probeer eens het denken en het hebben van gedachten los van elkaar te zien. Stel je een lege ruimte voor, waar iets plaats kan vinden, maar het is er nog niet, er is alleen een ruimte. In de ruimte komt een gedachte binnen. Als de gedachte geen aandacht krijgt gaat hij na een tijdje weer weg en is er weer een lege ruimte. Dat kun je niet denken noemen, dat is het komen en gaan van gedachten.
Soms komen er weinig gedachten en soms zijn er heel veel gedachten en is de ruimte bijna helemaal vol. De ruimte tussen de gedachten wordt de stilte genoemd. Het is alsof je op een terras naar het voorbijgaande publiek zit te kijken. Er loopt iemand langs, die persoon is even in je gezichtsveld en daarna is hij of zij weer weg. Dan komt er een fietser voorbij, of een hele tram vol met mensen en ook die verdwijnen weer. En dan is er weer even niets. De straat is weer leeg. Gedachten komen en gaan, net zoals de mensen passeren. Net zoals de straat er altijd is, zo is de stilte er ook altijd. Dat is namelijk de ruimte waarin de gedachten komen en gaan. Meestal zijn er veel gedachten, waardoor je de stilte niet opmerkt, maar ze is er wel, anders zouden de gedachten geen plek hebben om langs te komen.
Als aan de gedachte aandacht gegeven wordt, dan kun je dat denken noemen. Vaak vind je iets van een gedachte. Als er iemand langsloopt en even in je gezichtsveld is, dan ben je geneigd die persoon te beoordelen. Op de manier waarop hij loopt, of de kleren die zij draagt. En dat zijn nieuwe gedachten die je positief, dan wel negatief stemmen. Je vindt het wel of niet leuk wat zij draagt, daar ga je op reageren en dat zijn nieuwe gedachten die je weer doen denken aan iets wat in het verleden gebeurde, of je verzint er iets nieuws bij, en zo gaat het verder en verder en verder. Het begon met het binnenkomen van één gedachte door een object wat in je gezichtsveld kwam, maar door je oordeel en je reactie vult de hele ruimte zich met gedachten die je zelf over het object hebt gevormd. Het denken is een manier geworden om gedachten te creëren, je gebruikt vaste denkpatronen om te oordelen en te reageren op je omgeving. Dat heeft niets te maken met de omgeving, maar uit eigen gewoonten komen oordelen en reacties tot stand, daar komen alle gedachten vandaan. De stilte achter al die gedachten is bijna niet meer te herkennen.

Gewoonten en denkpatronen doorbreken

Dus wat is het echte 'probleem'? Het hele hoofd zit vol met gedachten die zijn voortgekomen uit eigen gewoonten en denkpatronen. En daar zit dus ook de oplossing, dat moeten doorbroken worden. Je hoeft niet te oordelen en te reageren! Er is niets te leren, je hoeft niet te leren anders te denken. Je kunt het beter afleren noemen, afleren om op een 'gewone' manier te oordelen en af te laten leiden door een gedachte. Er is ook niets te bereiken, je kunt niet door meer of anders te denken beter worden. De ruimte waarin het denken plaatsvindt is er altijd al geweest en zal nooit verdwijnen. Deze ruimte hoeft alleen maar weer zichtbaar te worden. De ruimte wordt alleen zichtbaar als er minder gedachten in ontstaan en vergaan.
Stilte kun je bereiken met minder gedachten, minder gedachten kun je bereiken door minder denken (oordelen en reageren), minder denken kun je bereiken door minder afleiding, minder afleiding bereik je door concentratie.
Denk nu niet dat je voor minder afleiding je moet opsluiten in je huis en niet op het terras moet gaan zitten. Want zoals op het terras mensen langskomen die je afleiden, zo komen in je huis herinneringen langs of zijn er dagelijkse bezigheden die je voldoende afleiden om lekker te gaan oordelen en reageren en terug te vallen in je gewoonten. Je kunt er fysiek niet aan ontkomen. Al je zintuigen en je herinneringen zorgen voor gedachten. Ook in je slaap ontkom je niet aan je gedachten, je bent je er niet meer bewust van, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn.

Concentratie

De oplossing zit in concentratie. Door je te concentreren laat je je niet afleiden, als je je niet laat afleiden ga je niet reageren, dan zijn er ook minder gedachten en dan is er een mogelijkheid dat de stilte zich openbaart. Door concentratie geef je je ego geen kans te oordelen op nieuwe situaties, simpelweg omdat je niet afgeleidt wordt door nieuwe situaties. Als je je ook niet laat afleiden door herinneringen, geef je deze ook geen kans om je ego te laten oordelen. Hoe meer je concentratie beoefent hoe minder je zult gaan oordelen. Dit proces wordt onthechten genoemd. Onthecht je van al je denkbeelden en gewoonten en langzaam ontwaak je. Er komt meer ruimte en stilte tussen je gedachten. Merk op dat er niet één gedachte is die de plek van de stilte kan innemen. Geen enkele gedachte kan de stilte zelf zijn, want iedere gedachte vult de ruimte op waar de stilte was. Dat is de reden waarom gedachten afwezig moeten zijn als de stilte gevonden wordt.

Dus als je iets doet, doe het dan goed! Concentreer je voor de volle 100% op een taak, laat je niet afleiden en je zult in alle rust de taak goed uitvoeren. Dit kun je ieder moment van de dag doen, bij iedere activiteit. Als je boodschappen doet, als je sport of als je een email beantwoord op je werk. In alle gevallen kun je, door te concentreren op die ene taak, je er prettig bij voelen en in een soort van flow of ritme komen die heel natuurlijk aanvoelt. Daar kun je direct mee beginnen.

In stilte verblijven

Bij de yoga lessen in het Bamboehuis neemt concentratie een belangrijke plaats in. Naast de yogahoudingen worden vanaf het begin af aan oefeningen gedaan om concentratie te verbeteren. Je kunt zo goed worden in concentratie dat alle andere gedachten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Op een gegeven moment is er alleen het concentratie object wat overblijft. Dat wordt meditatie genoemd. In meditatie kun je zolang doorgaan totdat er alleen maar ruimte overblijft. Dan verblijf je, bewust, in de volledige stilte. Dat is het moment dat het denken echt gestopt is, geen afleidingen meer, geen ego meer.
Stoppen met denken is dus alleen te realiseren door boven het denken uit te stijgen, waardoor je kunt zien dat de stilte waarin gedachten ontstaan er altijd is. Onze wens is dat iedereen in die stilte kan verblijven, los van gedachten en los van het denken.

Lees meer BOE blogs
Neem contact op
Ga naar www.bamboehuis.amsterdam